logo


         Dobrodošli na Cmook, online servis za upoznavanje.
         Ova stranica predstavlja uvjete korištenja i članstva cmooka. Pretpostavlja se da ste pročitali "Uvjete korištenja" i da ste sa njima suglasni prije nego započnete korištenje Cmooka. Uvjeti korištenja Cmooka mogu se izmijeniti bilo kada i bez najave, a promjene stupaju na snagu danom objave. Ukoliko niste suglasni sa ˝Uvjetima korištenja˝, molimo da prestanete koristiti Cmook.


         Obveze korisnika
         Cmook je namijenjen osobama koje su su navršile najmanje 18 godina. Ukoliko niste punoljetni molimo da prestanete koristiti Cmook. Pristajete da Cmook može izbrisati bilo koji sadržaj koji krši uvjete korišetenja Cmooka.


         Vlastita sigurnost.
         Sami ste odgovorni za privatnost vaših podataka, korisničkog imena i lozinke. Svaki put kod prestanka orištenja Cmooka kliknite na link odjava. Posebice budite oprezni ako koristite Cmook s javnog računala ili računala kojeg dijelite s drugima ukućanima.


         Kontakti s drugim korisnicima
         Sami snosite potpunu odgvornost za komunikaciju s s drugim korisnicima. Cmook nije odgovoran za virtualne i/ili fizičke kontakte koje sa korisnikom servisa ostvare drugi korisnici. Cmook nije odgovoran za aktivnosti nastale kao posljedica kontakata na Cmooku.


         Nedopuštene aktivnosti i sadržaji.
         Zabranjena je objava sadržaja koji krše postojeće domaće i/ili međunarodne zakone. Isto tako zabranjeno je lažno se pradstavljati te koristiti tuđi nadimak. Zabranjeno je objavljivati i/ili slati prijeteće, uvrjedljive, rasističke, fašističke i šovinističke poruke i slike. Zabranjeno je objavljivati i reklamne ili promotivne materijale drugim korisnicima


         Odricanje od odgovornosti.
         Cmook ne garantira dostupnost svojih sadržaja i usluga u svako vrijeme i sa svakog računala i/ili operacijskog sustava. Svi sadržaji i usluge objavljeni su u najboljoj namjeri, ali bez ikakve garancije točnosti i funkcionalnosti. Cmook ne snosi odgovornost za direktne ili indirektne štete nastale korištenjem svojih sadržaja i usluga.

Početak     |     Savjeti za sigurno upoznavanje     |     Uvjeti korištenja     |     Vaša privatnost     |     O nama